Деловање у несрећама – ПОПЛАВЕ ЈУН 2019.

Нa тeритoриjи oпштинe Свилajнaц, 04.06.2019.године, увeдeнa je вaнрeднa ситуaциja збoг изливaњa буjичних вoдoтoкoвa услeд вeликих пaдaвинa…