Подршка породицама које су претрпеле штету од поплава у јуну 2019.године

Црвени крст Свилајнац уз подршку Црвеног крста Србије обезбедио је пакете хране за поплављене породице у…

Деловање у несрећама – састанак у Црвеном крсту Србије 08. Јул 2019.

Анализа досадашњих активности у санирању последица поплава и планова за наредни период за организације Црвеног крста…

Дистрибуција пакета хигијене поплављеним породицама у јуну 2019.

Црвени крст Свилајнац 19. јуна 2019. године дистрибуирао је пакете хигијене и дезинфексционо средство поплављеним породицама…

Деловање у несрећама – ПОПЛАВЕ ЈУН 2019.

Нa тeритoриjи oпштинe Свилajнaц, 04.06.2019.године, увeдeнa je вaнрeднa ситуaциja збoг изливaњa буjичних вoдoтoкoвa услeд вeликих пaдaвинa…

Састанак партнера – Деловање у несрећама

На основу обилних падавина на територији општине Свилајнац и проглашења вандредне ситуацији на територији целе општине…

ПРИПРЕМЕ И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да…

ТЕХНИЧКА ВЕЖБА

Црвени крст Свилајнац и екипа прве помоћи Црвеног крста Свилајнац учествовали су у техничкој вежби ВСЈ…

Вежба “Panasоnic“ 2019.

Црвeни крс Свилajнaц са својим екипама прве помоћиучествовао је на Вeжби eвaкуaциje у сaрaдњи сa ВСO…

ПОМОЋ ЦРВЕНОГ КРСТА ПОПЛАВЉЕНИМА

UNICEF је обезбедио и уз помоћ Црвеног крста Србије  доставио хигијенске пакете настрадилим породицама у јунским…