ПРВА ПОМОЋ

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста. Она је  у основи уређена Законом о…

ТЕХНИЧКА ВЕЖБА

Црвени крст Свилајнац и екипа прве помоћи Црвеног крста Свилајнац учествовали су у техничкој вежби ВСЈ…

ОБУКА ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

ОБУКА ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ

   

ОБУКА ЗА РЕАЛИСТИЧИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА, СТАЊА И ОБОЉЕЊА

Црвени крст Свилајнац реализовао убуку у рeaлистичком прикaзу и имитaциjи пoврeдa, 22.02.2019. године. Обуку је спровела…

Прва помоћ за кандидате за возаче у 2019. години

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста. Она је  у основи уређена Законом о…

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Црвени крст Свилајнац је 12.02.2019. године реализовао обуку из Прве помоћи за запослене. Обуку су реализовали…

Прва помоћ за кандидате за возаче

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста. Она је  у основи уређена Законом о…

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део…