Архиве категорија: Здравствена делатност

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 01/2019

Услуге кувања оброка Народне кухиње Црвеног крста Свилајнац ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦКраља Петра Првог бб                                                                               СвилајнацБрој: 01/2019Датум:13.01.2019. На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) и члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима … Наставите са читањем

ЗИМА 2018/2019.

Црвени крст Свилајнац и деловање у ванредним приликама Оно што је утврђено обиласком терена крајем 2018.године, потребе за додатном бригом током зимског периода и неопходност да се један број самохраних старих лица на територији наше општине у случају евентуалних непогода … Наставите са читањем

Прва помоћ за кандидате за возаче

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста. Она је  у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6, 7 и 10 Закона), као поверено јавно овлашћење и као услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, … Наставите са читањем

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

У среду, 26.12.2018. године у периоду од 8 до 15 часова у просторијама Дома здравља Свилајнац организована је акција добровољног давања крви. Акцију је организовао Црвени крст Свилајнац а реализовала је екипа Завода за трансфузију Ниш. Акција је изузетно добро … Наставите са читањем

БРИГА О СТАРИМА ЦРВЕНОГ КРСТА СВИЛАЈНАЦ

Црвени крст Свилајнац је крајем 2018.године извршио обилазак терена и утврдио потребе за обилазак самохраних старих лица на територији наше општине у случају евентуалних непогодама током зимског периода. Утврдили смо приоритете угрожености и по тим приоритетима у координацији са Општином … Наставите са читањем

Подела пакета са намирницама за избегла и расељена лица

Црвени крст Свилајнац поделио је 55 пакета хране избеглим и интерно расељеним лицима. Помоћ је обезбедио Комесаријат за избеглице републике Србије а све са циљем да се корисници помогну како би што лаклше дочекали Зиму која предстоји.

Дечија недеља

У првој недељи октобра месеца, а поводом Дечије недеље, активности Црвеног крста СВИЛАЈНАЦ базиране су на раду са најмлађима. Организована је посета централном градском тргу у Свилајнцу са децом ПУ ,,Дечја радост,, из Свилајнца, где су деца имала продајни базар … Наставите са читањем

Превенција болести зависности

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији … Наставите са читањем

БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, јер најдрастичније угрожава основна људска права као што су: право на живот, на слободу избора, на слободу кретања. Са овим обликом криминала суочени су људи широм света . У покушају да смањи или елиминише … Наставите са читањем

Међународни дан волонтера 5.децембар

Црвени крст Свилајнац, заједно са својим волонтерима обележио је 5. децембара 2018.године – Међународни дан волонтера. Међународни дан волонтера, 5. децембар, обележава се у свету као подсећање на дан када је 1970. године створен Програм Уједињених нација за волонтере. Циљ је … Наставите са читањем