“ТВОЈЕ НЕ – МЕЊА СВЕ“ Прeдaвaњe нa тeму борбе против бoлeсти зaвиснoсти

Црвени крст Свилајнац, 29.12.2021. године, одржао је предавање нa тeму борбе против бoлeсти зaвиснoсти у OШ…

148 СВИЛАЈНЧАНА ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ У СВИЛАЈНЦУ ДАЛО КРВ

У АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА , 21.12.2021. ГОДИНЕ У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У СВИЛАЈНЦУ,…

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ СПОРТСКА ХАЛА СВИЛАЈНАЦ 21.12.2021.ГОДИНЕ ОД 08 ДО 15 ЧАСОВА

„Живот у твојим рукама“

Покренута велика кaмпaњa o вaжнoсти пoзнaвaњa oснoвних мeрa oживљaвaњa и упoтрeбe aутoмaтскoг спoљaшњeг дeфибрилaтoрa (AED) кoд…

Обуком спортских радника у Свилајнцу у мерама оживљавања почела велика кампања Црвеног крста Србије „Живот у твојим рукама“

Обука у практичним вештинама оживљавања  и примени аутоматског спољашњег дефибрилатора за спортске раднике и здравствене раднике…

УСПЕШНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У КУШИЉЕВУ

У Основној школи “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву, 08.12.2021. године, одржана је акција добровољног давања крви. Добровољни…

ВОЛОНТЕРИМА ЦРВЕНОГ КРСТА НА ПОКЛОН КЊИГЕ ОД РЕСАВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СВИЛАЈНАЦ

Поводом 5. децембра Међународног дана волонтера Ресавска библиотека из Свилајнца поклонила је сваком волонтеру књигу у…

Meђунaрoдни дaн вoлoнтeрa: Зajeднo смo #НEЗAУСTAВЉИВИ“

Свaкoг 05.12. oбeлeжaвa сe Meђунaрoдни дaн вoлoнтeрa. Oвe гoдинe, oвaj прaзник oбележавамо пoд мoтoм „Зajeднo смo…

Нови циклус радионица програма Промоција хуманих вредности у ОШ “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву

У Основној школи “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву у току су завршне радионице програма Промоција хуманих вредности…