ЦК Свилајнац данас

Црвени крст Свилајнац је независна хуманитарна и непрофитна,добровољна организација која је део Црвеног крста Србије,а која покрива територију општине Свилајнац. Устројен је као правно лице које има права и обавезе прописане законима.

Рад Црвеног крста Свилајнац базира се на општим и основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. То су:

 • Хуманост
 • Непристрасност
 • Неутралност
 • Независност
 • Добровољност
 • Јединство и
 • Универзалност

У свом раду Црвени крст Свилајнац се руководи својим Статутом,Статутом Црвеног крста Србије као и актима Међународног покрета Црвеног крста.

Председник Црвеног крста Свилајнац је

img086 (2)

Стојадин-Дика Станковић

Стојадин-Дика Станковић је Председник Црвеног крста Свилајнац од 2018.године.

Улогу Потпредседика Црвеног крста Свилајнац обављао је у периоду од 2006.године до 2018.године. Црвени крст Србије је Стојадина-Дику Станковића за допринос у раду Црвеног крста Свилајнац, наградио Сребрним и Златним знаком Црвеног крста Србије.

Потпредседник Црвеног крста Свилајнац је

Др Ивана Шошић

Др Ивана Шошић је члан Управног одбора Црвеног крста Свилајнац од 2001. године.  За свој допринос у раду Црвеног крста Свилајнац, Црвени крст Србије наградио је Др Ивана Шошић Сребрним знаком Црвеног крста.

Секретар Црвеног крста Свилајнац је

img153

Небојша Јовановић

Небојша Јовановић  је Секретар Црвеног крста Свилајнац од 1996.године. Небојша Јовановић је као Секретар Црвеног крста Свилајнац добитник Плакете Општине Свилајнац. За свој допринос у раду Црвеног крста Свилајнац, Црвени крст Србије наградио је Небојшу Јовановића Сребрним знаком Црвеног крста.

Стручни сарадник за магацинске и опште послове

IM000106.JPG

Небојша Којчић

Запослен у Црвеном крсту Свилајнац од 1999.године. За свој допринос у раду Црвеног крста Свилајнац, Црвени крст Србије наградио је Небојшу Којчића Сребрним знаком Црвеног крста.

Стручни сарадник за административне послове

IM000206.JPG

Весна Јовановић

Запослена у Црвеном крсту Свилајнац од 1999.године. За свој допринос у раду Црвеног крста Свилајнац, Црвени крст Србије наградио је Весну Јовановић Сребрним знаком Црвеног крста.

Стручни сарадник за програмске активности

DSCN0045

Запослена у Црвеном крсту Свилајнац од 2014.године.

Оперативним пословима у Црвеном крсту Свилајнац руководи секретар Црвеног крста Свилајнац, Небојша Јовановић. Ова организација, поред великог броја волонтера, има три стално запослених радника и још толико привремено запослених радника. Њихов рад резултирао је завидном позицијом коју заузима Црвени крст Свилајнац,међу организацијама сличне величине,у националном корпусу Црвеног крста. Стручна служба је у највећој мери најзаслужнија за успон Црвеног крста Свилајнац.

Тренутно у састав Црвеног крста Свилајнац улази 47 основних организација и подружница.

Сходно свом устројству,Црвени крст Свилајнац покреће,спроводи или учествује у разним хуманитарним акцијама у којима је циљ ублажавање стања несреће угрожених,не само у нашем окружењу,већ и широм света. Стога Црвени крст Свилајнац:

 • учествује у заштити и спасавању становништва,материјалних добара у случају ратних разарања,природних и других несрећа и других опасности у миру и рату
 • организује прикупљање помоћи за угрожене,коју потом распоређује сходно приоритету
 • учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва
 • обавља послове Службе тражења несталих лица
 • учествује у здравственом просвећивању становништва и организује екипе Прве помоћи
 • популарише добровољно давалаштво крви и организује његове акције
 • врши дифузију која подразумева ширење идеја Црвеног крста у складу са Женевским  Конвенцијама и Допунским протоколима уз ове конвенције