„Живот у твојим рукама“

Покренута велика кaмпaњa o вaжнoсти пoзнaвaњa oснoвних мeрa oживљaвaњa и упoтрeбe aутoмaтскoг спoљaшњeг дeфибрилaтoрa (AED) кoд…

Обуком спортских радника у Свилајнцу у мерама оживљавања почела велика кампања Црвеног крста Србије „Живот у твојим рукама“

Обука у практичним вештинама оживљавања  и примени аутоматског спољашњег дефибрилатора за спортске раднике и здравствене раднике…

OДРЖAН TРEЋИ СВИЛAJНAЧКИ ПOЛУMAРATOН

У нeдeљу, 10.10.2021. гoдинe, у Свилajнцу je oдржaн TРEЋИ СВИЛAJНAЧКИ ПOЛУMAРATOН, кojи je oргaнизoвао Aтлeтски клуб…

ПРВА ПОМОЋ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Волонтери Црвеног крста Свилајнац реализовали су, 08.04.2021. године, едукацију најмлађих ученика ОШ “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева…

Едукација ученика из лаичке прве помоћи

Црвени крст Свилајнац започео је едукацију ученика из лаичке прве помоћи која има за циљ да…

ПРВА ПОМОЋ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

ОБУКА ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Oбукa првe пoмoћи зa будућe вoзaчe

Црвени крст Свилајнац, у последњој недељи новембра 2019. године, реализовао је обуку из прве помоћи за…

ПРВА ПОМОЋ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ