ПРОЈЕКАТ ВЕЛИКА МОРАВА

ПРОЈЕКАТ ВЕЛИКА МОРАВА

logo

ПРОЈЕКАТ – „ВЕЛИКА МОРАВА РАНИ ОПОРАВАК И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“

КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉИ

СТАТУС

 •   Планирана површина интервенције: Речни базен Велике Мораве, Србија
 •   Град Пожаревац и Параћин, општине Свилајнац и Трстеник
 •   Корисници: 4,300 породица Организације Црвеног крста, Штабови за ванредне ситуације у горе наведеним градовима и општинама

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ОПШТИ ЦИЉ:

Допринети побољшању услова живота породица које су погођене поплавамa у Србији и оснаживање општина у случају будућих поплава.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:

Најугроженије породице и четири општине дуж слива Велике Мораве су у стању да се боље изборе са последицама претходних и будућих поплава.

РЕЗУЛТАТИ:

 1. Највише погођене и угрожене породице дуж слива Велике Мораве примиће безусловну финансијску помоћ једанпут у износу од EUR 210 за хитне животне потребе и поправке оштећених домаћинстава
 2. Највише погођене и угрожене породице дуж слива Велике Мораве примиће типске сетове за репарацију зидова вредности EUR 60
 3. Капацитети за припрему и одговор на несреће четири општине подложне поплавама дуж слива Велике Мораве биће ојачани кроз имплементацију пројекта

ВРСТА ПРОЈЕКТА

 • Пројекат раног опоравка након несрећа са фокусом на подршци поправке оштећених кућа и изградњи капацитета организација Црвеног крста и општинских структура за ванредне ситуације.
 • Meтод: Дистрибуција готовине и сетова за репарацију кућа/зидова, тренинзи/вежбе за припрему и деловање у несрећама, занављање резерви за деловање у несрећама у четири организације Црвеног крста
 • Сервис за дистрибуцију готовинских уплата: Трансфери путем Поштанске штедионице или комерцијалних банака

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ПРЕЛИМИНАРНИ)

Отприлике 4,300 најугроженијих домаћинства регистрованих од стране Црвеног крста Србије, идентификовани применом следећих критеријума:

 • Поплављења домаћинства
 • Домаћинства евакуисана због поплава и смештена код рођака, пријатеља или у колективним центрима
 • Домаћинства где су жене храниоци породица, старачка домаћинства,младе породице са малолетном децом, самохрани родитељи, породице са ниским примањима.
 • Домаћинства која нису прималац значајније помоћи од стране државе,локалних власти, невладиних организација.
 • Категорисана оштећења кућа од стране комисија на општинском нивоу

ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

 • Приближно 1,5 M EUR

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

 1. Jul 2014 – April 2015

ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ

 • Црвени крст Србије (Имплементирајући партнер)
 • Аустријски Црвени крст (кроз финансирање од стране Аустријске развојене агенције и Помоћ комшијама) – Водећи у конзорцијуму
 • Швајцарски Црвени крст
 • Немачки Црвени крст