ПРОЈЕКАТ “УПРАВЉАЊЕ ВОЛОНТЕРИМА У НЕСРЕЋАМА И ДРУГИМ ВОЛОНТЕРИМА“ ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ

Лoкaлнa oбукa вoлoнтeрa кojи сe aнгaжуjу зa дeлoвaњe у нeсрeћaм у оквиру Пројекта Црвеног крсат Србије…

Подршка породицама које су претрпеле штету од поплава у јуну 2019.године

Црвени крст Свилајнац уз подршку Црвеног крста Србије обезбедио је пакете хране за поплављене породице у…

ПРИПРЕМЕ И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да…

ТЕХНИЧКА ВЕЖБА

Црвени крст Свилајнац и екипа прве помоћи Црвеног крста Свилајнац учествовали су у техничкој вежби ВСЈ…

Вежба “Panasоnic“ 2019.

Црвeни крс Свилajнaц са својим екипама прве помоћиучествовао је на Вeжби eвaкуaциje у сaрaдњи сa ВСO…

ПОМОЋ ЦРВЕНОГ КРСТА ПОПЛАВЉЕНИМА

UNICEF је обезбедио и уз помоћ Црвеног крста Србије  доставио хигијенске пакете настрадилим породицама у јунским…

ДЕЛОВАЊЕ ТОКОМ ЗИМЕ 2018/2019.

Током јануара месеца 2019.године услед изузетно великих падавина и ниских температура Црвени крст Свилајнац, Центар за…

ЗИМА 2018/2019.

Црвени крст Свилајнац и деловање у ванредним приликама Оно што је утврђено обиласком терена крајем 2018.године,…

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА “Велика Морава“ ЗА ОПШТИНУ СВИЛАЈНАЦ

  ПРОЈЕКАТ “ВЕЛИКА МОРАВА“ ПРОЈЕКАТ – „ВЕЛИКА МОРАВА РАНИ ОПОРАВАК И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“ –       Kорисници…