ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ, ЗБРИЊАВАЊА ПОВРЕЂЕНИХ И ГАШЕЊА ПОЖАРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ У КУШИЉЕВУ 26.04.2024. ГОДИНЕ

Црвени крст Свилајнац је, 25.04.2024. године, заједно са Ватрогасно спасилачком јединицом МУП-а Србије у Свилајнцу и Основном школом “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева, реализовао показну вежбу евакуације из ватром угроженог објекта Основне школе “Вожд Карађорђе“, збрињавање повређених и гашења пожара стандардним апаратима S-9 и пеном.  Вежба је успешно обављена а ученици и запослени су имали прилику да се упознају са путевима евакуације, пружањем прве помоћи, начином гашења пожара и поступцима и радњама за случај опасности.