Контакт

Црвени крст Свилајнац
Краља Петра Првог бб
35210 Свилајнац
телефон/фаx: +381 35 322 891
e-mail: cksvilajnac@mts.rs
svilajnac@redcross.org.rs
PIB: 101470161

Контактирајте нас