ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ Изводи из Правилника о садржају и обиму…

Права давалаца крви

Права давалаца крви Закон о здравственом осигурању (»Сл.гласник РС« бр. 107/05) у члану 50. утврђује круг…