Знак Црвеног Крста

Историја знака

 

 

– 1863. На међународној конференцији, у Женеви, усваја се знак ЦРВЕНОГ КРСТА НА БЕЛОМ ПОЉУ, као знак обележавања друштава за пружање помоћи рањеним војницима (будућа национална друштва ЦК/ЦП.)

– 1864. Усвојена Прва Женевска конвенција: Црвени крст на белом пољу званично је признат као знак обележавања санитетских служби оружаних снага.

 

– 1876. Прво коришћење црвеног полумесеца (У Руско-Турском рату и Херцеговачком устанку, Отоманско царство одлучује да користи црвени полумесец на белом пољу, уместо црвеног крста.) Дипломатска конференција 1906., на којој се ревидира Женевска конвенција, не прихвата захтев за коришћење црвеног полумесеца.

 

– 1929. Ревизија Женевске конвенције:

ЦРВЕНИ ПОЛУМЕСЕЦ – Муслиманске земље

ЦРВЕНИ ЛАВ И СУНЦЕ – Персија

– 1949. Дипломатска конференција – Женевске конвенције – потврда да се три постојећа призната знака, користе као заштитни знаци војних санитетских служби.

– 1965. XX Међународна конференција

Правила о коришћењу знака у националним друштвима.

– 1980. Исламска Република Иран усваја знак полумесеца уместо знака Црвеног лава и сунца.

– 1997. Дискусије о усвајању новог знака.

 

УПОТРЕБА ЗНАКА

ЗАШТИТНА УПОТРЕБА

Основна употреба. У време сукоба, представља видљиву ознаку заштите коју пружају Женевске конвенције.

ИНДИКАТИВНА УПОТРЕБА

Припадност покрету. Првенствено у миру, показује да су особа или предмет повезани са Међународним покретом ЦК и ЦП.

ОСНОВНА ПРАВИЛА

– Увек црвене боје

– Увек на белој подлози

– Увек четири једнака крака

ЗАШТИТНА УПОТРЕБА

МАКСИМАЛНЕ ВЕЛИЧИНЕ

– Без додатних натписа

– Видљив са копна, мора и из ваздуха:

– на бочним странама објеката и возила

– на крововима и равним површинама објеката и возила

– Санитетско особље

– знак на траци са водоотпорним жигом

– на надлактици леве руке

– уз легитимацију санитетског особља

КО ИМА ПРАВО ДА КОРИСТИ ЗНАК ЗАШТИТЕ?

– Санитетске службе и верско особље оружаних снага

– МЕДИЦИНСКЕ УСТАНОВЕ (болнице, станице прве помоћи…) превозна средства националних друштава чија је медицинска намена унапред одређена

– Национална друштва законски овлашћена од стране својих влада да помажу санитетској служби оружаних снага

– Цивилне болнице и здравствене јединице признате и овлашћене да користе знак

ИНДИКАТИВНА УПОТРЕБА

– МАЛИХ ДИМЕНЗИЈА

– ПРАЋЕН ИМЕНОМ ИЛИ ИНИЦИЈАЛИМА НАЦИОНАЛНИХ ДРУШТАВА

– ПОДСЕЋА ДА ОВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РАДЕ У СКЛАДУ СА ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА ПОКРЕТА И ДА УСЛУГЕ ПРУЖАЈУ ДОБРОВОЉНО

КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА У ПОКРЕТУ ЦК и ЦП

МКЦК и Међународна Федерација друштава ЦК и ЦП

у складу са Женевским конвенцијама користе знак у свако доба (у миру и у оружаним сукобима) без ограничења.

НАЦИОНАЛНА ДРУШТВА

Женевске конвенције, Допунски протоколи, Правилник о употреби знака, Национално законодавство

Коришћење знака од стране трећих лица

У складу са националним законодавством, и уз изричито одобрење националног друштва, знак се може користити у доба мира за означавање превозних средстава која служе као амбулантна кола и за обележавање станица за помоћ искључиво намењених да указују бесплатну негу рањеницима и болесницима. У складу са правилима и овлашћењима!

ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАКА

Свака употреба која није изричито дозвољена Женевским конвенцијама и њиховим Допунским протоколима представља злоупотребу знака.

ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАКА ИМИТАЦИЈЕ, сви знаци који могу да доведу до забуне због своје сличности са знаком црвеног крста или црвеног полумесеца.

ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАКА УЗУРПАЦИЈЕ

– Употреба знака од стране неовлашћених тела или појединаца (трговачка предузећа, НГО, приватни лекари,

приватне апотеке…)

– Употреба знака од стране лица која на то имају права али знак користе у сврхе које нису у складу са основним принципима Покрета (особа овлашћена да истиче знак користи га у свом слободном времену да лакше прелази границу).

ТЕШКЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ЗНАКА (ПЕРФИДИЈА)

Употреба знака црвеног крста или црвеног полумесеца за време рата у циљу заштите наоружаних бораца или ратне опреме (на пример возило хитне помоћи или хеликоптер означен црвеним крстом који превозе наоружане борце; Складиште муниције прикривено заставама црвеног крста) сматра се ратним злочином.