Делатност рада

Десет основних области рада Црвеног крста

  1. Организација и развој
  2. Промоција и омасовљавање давалаштва крви-ДДК
  3. Здравствено превентивна делатност
  4. Социјална делатност
  5. Подмладак и омладина
  6. Прва помоћ и реалистично приказивање повреда стања и обољења
  7. Дифузија
  8. Деловање у несрећама
  9. Међународна сарадња
  10. Служба тражења