ЦРВЕНИ КРСТ У ПОСЕТИ ШКОЛИ У ТРОПОЊУ

Волонтери и запослени Црвеног крста Свилајнац, 02.06.2022. године били су гости основне школе “Бранко Радичевић“ Седларе,…

Борба против трговине људима

У четвртак, 02.06.2022. године Црвени крст Свилајнац био је у посети школи “ Бранко Раичевић“ у…

Информативне радионице за најмлађе

У среду, 04.05.2022. године Црвени крст Свилајнац био је у посети одељењу Предшколске установе “Дечија радост“…

Како да заштитимо себе

Црвeни крст Свилајнац активнo je пoсвeћeн раду у бoрби прoтив тргoвинe људима. Прeвeнтивни циљ активнoсти Црвeнoг…

ШКОЛИ У ПОХОДЕ-ГЛОЖАНЕ

Црвени крст Свилајнац, у среду, 04.05.2022. године био је гост основне школе “Јован Јовановић Змај “…

Информативне радионице програма Борба против трговине људима – у Основној школи “Бранко Радичевић“ , одељење у Роћевцу

Едуковани волонтери Црвеног крста у Свилајнцу у сарадњи са рукводством и наставницима Основне школе “Бранко Радичевић“…

Информативне радионице програма Борба против трговине људима – у Основној школи “Стеван Синђелић“ Војска

Едуковани волонтери Црвеног крста у Свилајнцу у сарадњи са рукводством и наставницима Основне школе “Стеван Синђелић“…

Дoдeлa сeртификaтa вoлoнтeримa у Прoгрaму бoрбe прoтив тргoвинe људимa

Нa oснoву Oдлукe o успoстaвљaњу критeриjумa и устaнoвљeњу прoцeсa зa лицeнцирaњe трeнeрa у Прoгрaму бoрбe прoтив…

ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – Семинар за тренере

У периоду од 2019. године до 2022. године Црвени крст Србије је организовао више семинара за…