Борба против трговине људима

У четвртак, 02.06.2022. године Црвени крст Свилајнац био је у посети школи “ Бранко Раичевић“ у Тропоње. Том приликом ученике разредне наставе, на веома примерен начин, упознали смо са појмом Трговина људима кроз предавање и вршњачку едукацију.

Трговина људима из године у годину постаје све озбиљнији друштвени проблем широм света. Њена суштина јесте у злоупотреби и експолоатацији људских бића и њихова злоупотреба за остваривање енормних профита за организатора и друге који су укључени у ланац трговине људима, на различите начине: присилним ропством, принудним радом, проституцијом, коришћењем жртава за вршење кривичних дела, коришћењем у оружаним сукобима, трговином органима итд.

Било који од наведених начина злоупотребе жртава је несумњиво је угрожавање личног достојанства, кршење основних људских права, од права на личну слободу, до права на слободу кретања, слободу на право избора занимања и посла, до, у најдрастичнијим случајевима, непосредног угрожавања живота.