Чланство

На основу принципа Црвеног крста, Црвени крст Свилајнац је отворен за све грађане, окупља и организује људе добре воље без обзира на пол,националну,верску и политичку припадност,језик,расу и класу.
Члан Црвеног крста Свилајнац може бити свако лице које прихвата Статут Црвеног крста Свилајнац, плаћа чланарину и активно учествује у остваривању задатака Црвеног крста на подручју општине Свилајнац.
Члан Црвеног крста:

  • својим ангажовањем доприноси остваривању циљева и програмских задатака Црвеног крста,
  • подстиче,шири и развија човекољубље,солидарност и друга етичка својства,
  • доприноси побољшању социјалних,здравствених,економских и културних uслова рада и живљења,
  • популарише и афирмише организацију Црвеног крста,
  • остварује сва права организације Црвеног крста утврђене Статутом и другим актима.

Више детаља о чланству у Црвеном крсту Свилајнац можете добити путем телефона:
035/322-891.

Како постати члан?

Чланови Црвеног крста су особе које прихватају Статут Црвеног крста,Основне принципе Црвеног крста и који плаћају годишњу чланарину.
Чланство у Црвеном крсту је добровољно.
Поред чланова у извршавању својих задатака Црвени крст Свилајнац може да укључи и волонтере и донаторе који могу да буду физичка или правна лица,и који својим стручним радом,финансијским или материјалним средствима могу да дају допринос развоју организације Црвеног крста Свилајнац и у реализацији активности.
Рад Подмлатка и Омладине Црвеног крста Свилајнац и њихово чланство непосредно су везани за Мисију,јавна овлашћења и програмске активности Црвеног крста Србије.