Вежба евакуације ученика и наставника из зграде ОШ“Стеван Синђелић“ у Војски

 У Основној школи “Стеван Синђелић“ у Војски, 24.05.2023. године, припремљена је и спроведена вежба евакуације ученика, наставника и помоћног особља из зграде ОШ “Стеван Синђелић“ у Војски. Вежба је имала за циљ да ученици и наставници, као и сви запослени у школи усвоје правила поступања, кретања и евакуације у случају непосредбе опасности било које врсте а која може произвести, људска страдања, материјалне и сваке друге губитке.

Договорено је овом приликом да ће у новој школској 2022/2023 години Црвени крст Свилајнац и ОШ “ Стеван Синђелић“ спровести радионице из Пројекта “Сигурније школе -отпорније заједнице“ у основној школи у Војски за ученике трећег и четвртог разреда основне школе.