ВЕЖБА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац, 06. новембра 2023. године организовали су вежбу и јавно представљање капацитета за Деловање у несрећама, предавање и вежба прве помоћи.

Локалитет: Излетиште Миливска клисура, општина Деспотовац.

За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски и материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни људски ресурси општинских организација Црвеног крста за одговор на несреће који су едуковани и увежбани.

Из тих разлога Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац најмање два пута годишње реализују вежбе увежбавања екипа за одговор на несреће.

Општи циљ ове активности је достизање високог степена оперативности структуре и мреже, јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста Свилајнац, обучености тимова, набавци опреме, као и припреми управљачких структура Црвеног крста Свилајнац за ефикасан и квалитетан одговор на несрећу.

У постизању општег циља, Црвени крст Свилајнац ће развијати следеће правце активности:

– обука одговарајућих актера у друштву путем вежби, симулација и превентивних активности у интересу смањења ризика и претњи

– обука екипа и тимова Црвеног крста за одговор на несрећу

– опремање организација Црвеног крста адекватном и неопходном опремом за деловање у несрећама

– сарадња и координација са свим друштвеним субјектима укљученим у задатке и послове деловања у ванредним ситуацијама.