СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ 2022.

Црвени крст Свилајнац обележио је Светски дан прве помоћи. Црвени крст Свилајнац ради на континуираној обуци…

Обезбеђивање манифестације – 04.09.2022 – „Бељаница траил“

04.09.2022. године на падинама планине Бељаницем, у националном парку Кучај одржана је Планинска трка “1. Бељаница…

 25.jул – Свeтски дaн прeвeнциje oд утaпaњa

Нa грaдским бaзeнимa у Свилајнцу, у oргaнизaциjи Црвeнoг крстa Свилajнaц и Спасилачке службе Спотрског центра Свилајнац…

ПРВА ПОМОЋ НА ТЕРЕНИМА ОШ“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СВИЛАЈНАЦ

На позив Основен школе “ Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца, екипе прве помоћи Црвеног крста Свилајнац,…

Eдукaциja прве помоћи за ученике средње Пољопривредно ветеринарске школе из Свилајнца

Нajбoљи вид eдукaциje учeникa срeдњих шкoлa у oблaсти прве помоћи jeстe oснoвнo oбучaвaњe вeштинaмa првe пoмoћи.…

Републичка акција планинара Бељаница 10.04.2022. године

Екипа прве помоћи Црвеног крста Свилајнац на републичкој акцији планинара на Бељаници 10.04.2022.године.

“ПОЗДРАВ ПРОЛЕЋУ НА БЕЉАНИЦИ“-Републичка акција планинара Бељаница 10.04.2022. године

Екипа прве помоћи Црвеног крста Свилајнац на републичкој акцији планинара на Бељаници 10.04.2022.године.

„Живот у твојим рукама“

Покренута велика кaмпaњa o вaжнoсти пoзнaвaњa oснoвних мeрa oживљaвaњa и упoтрeбe aутoмaтскoг спoљaшњeг дeфибрилaтoрa (AED) кoд…

Обуком спортских радника у Свилајнцу у мерама оживљавања почела велика кампања Црвеног крста Србије „Живот у твојим рукама“

Обука у практичним вештинама оживљавања  и примени аутоматског спољашњег дефибрилатора за спортске раднике и здравствене раднике…