У основној школи “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву ђаци уче основе лаичке прве помоћи

Црвени крст Свилајнац покренуо је акцију едукације ученика у области лаичке прве помоћи. Прва школа у којој се ова активност реализује је основна школа “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву. Обуку изводе едукатори Црвеног крста Србије и запослену у Црвеном крсту Свилајнац као и млади волонтери који су прошли одговорајуће обуке.

Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења је једна од основних области деловања Црвеног крста Свилајнац, који успешно реализује поверене задатке у складу са Законом о јавним овлашћењима Црвеног крста. Убрзани технолошки развој, све бржи ритам живота, све учесталије саобраћајне несреће и елементарне непогоде неминовно доводе до све чешћег повређивања људи у свакодневном животу. Обука ученика у првој помоћи делује у правцу заштите и унапређења здравља и доводи до смањења последица несрећа и повређивања у смислу спашавања живота и подизања општег нивоа сигурности у друштву. Одговорност и задатак Црвеног крста, као једног од субјеката у ланцу заштите и спашавања је континуирана едукација и оспособљавање екипа и појединаца свих узрасних група становништва, а посебно младих, за ефикасно и исправно пружање прве помоћи.