1. ОКТОБАР – Међународни дан старијих особа

Црвени крст Свилајнац као и ранијих година обележио је овај дан у сарадњи са Домом здравља Свилајнац у Месној заједници Гложане.

Међународни дан старијих особа у свету и код нас обележава се 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима старијих жена и мушкараца.

Тема овогодишње кампање “Поштовање људских права старијих особа као испуњење визије УНИВЕРЗАЛНЕ декларације о људским правима: кроз генерације” је усклађена са десетим циљем одрживог развоја који се односи на смањење неједнакости унутар и међу земљама, кроз оснаживање и промовисање социјалног, економског и политичког укључивања свих људи, без обзира на године, пол, инвалидност, расу, етичку припадност, порекло, религију, економски или други статус.