ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Црвени крст Свилајнац обезбедио и поделио школски прибор и патике за децу полазнике Заједничког програма за инклузију ромске деце  Црвеног крста Свилајнац. Као вид мотивације и помоћи за децу су обезбеђени шкослки прибор и патике а за родитеље обућа за сву децу која похађају програм “Подршке у учењу“ Црвеног крста Свилајнац .

У оквиру Црвеног крста Свилајнац ради програм Подршке ромске деце и деце других сиромашних родитеља у учењу и изради домаих задатака. Подршка у учењу ради у склопу Програма Црвеног крста Србије “Помоћ ромској деци у образовању“.

Програм “Подршака у  учењу“ ради сваког радног дана у времену од 11.00 до 13.15  часова а са децом ради професор разредне наставе. За 21 ученика од првог до четврог разреда, обезбеђена је ужина, школски прибор и друге врсте помоћи.

Програм Подршке у учењу има за циљ да се деци поменутих категорија помогне у савладавању градива, обезбеђивању потребног школског прибора и изради домаћих задтака како би иста могла да несметано наставе са школовањем.