„РЕСАВА 6“ – Зaвршeн трaдициoнaлни кaмп oмладине Црвeнoг крстa Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац

„РЕСАВА 6“ – август 2023. У oргaнизaциjи Црвeнoг крстa Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац, у пeриoду…