СКУПШТИНА ЦРВЕНОГ КРСТА СВИЛАЈНАЦ

У четвртак, 09. маја 2019. године, одржана је редовна седница Скупштине Црвеног крста Свилајнац. Скупштини је присуствовао 14 чланова од 21 колико броји овај орган управљања Црвеног крста Свилајнац. Чланови Скупштине усвојили су Извештај о раду Црвеног крста Свилајнац за 2018. годину, План рада Црвеног крста Свилајнац за 2019. годину, Финансијски извештај Црвеног крста Свилајнац за 2018. годину и Финансијски пан за 2019. годину. Чланови Скупштине Црвеног крста Свилајнац похвалили су рад запослених у секретаријату и волонтера Црвеног крста Свилајнац.