Безбедност деце у саобраћају 2021.

У сарадњи са основним школама у општини Свилајнац, Црвени крст Свилајнац током на почетку школске 2021/2021 школске године реализова је низ едукација за ученике млађих разреда, са посебним акцентом на ученике првог разреда основне школе о безбедности у саобраћају. Ученицима је одржано краће предавање о безбедном преласку улице на пешачком прелазу, као и ван њега, о основним саобраћајним знацима и правилима којих је неопходно да се придржавају у саобраћају. Свако од ученика је добио и распоред часова који је уједно и едукативни материјал који садржи основне потребне информације које најмлађи учесници треба да знају о саобраћају.