Борба против трговине људима

Трговина људима из године у годину постаје све озбиљнији друштвени проблем широм света. Њена суштина јесте у злоупотреби и експолоатацији људских бића и њихова злоупотреба за остваривање енормних профита за организатора и друге који су укључени у ланац трговине људима, на различите начине: присилним ропством, принудним радом, проституцијом, коришћењем жртава за вршење кривичних дела, коришћењем у оружаним сукобима, трговином органима итд.

Било који од наведених начина злоупотребе жртава је несумњиво је угрожавање личног достојанства, кршење основних људских права, од права на личну слободу, до права на слободу кретања, слободу на право избора занимања и посла, до, у најдрастичнијим случајевима, непосредног угрожавања живота.

 

У складу са својом мисијом и мандатом Црвеног крста Србије, Црвени крст Свилајнац се укључио у напоре да се спречи трговина људима  и да се, макар, смањи број жртава и умање последице по њих. Првенствено циљ активности Црвеног крста је ширење свести и знања о трговини људима и превентивно деловање, посебно међу младима и другим потенцијалним жртвама. У основној школи “Бранко Радичевић“ у Седлару 29. маја 2018.године реализована је радионица за ученике осмог разреда на тему борбе против трговине људима.

DSC_0419