Деловање у ванредним ситуацијама “ЦРКВЕНАЦ“ 2019.

Црвени крст Свилајнац учествовао је на вежби која је одржана у Црквенцу 20. 09. 2019.године. Тема вежбе била је Припрема и увежбавање екипа Црвеног крста за деловање у ванредним приликама. Црквенац 2019“– је заједничка вежба јединица Црвеног крта Деспотовац и  Црвеног крста Свилајнац.

Задаци екипа Црвеног крста били су:

–       Учешће у обезбеђивању одређеног броја особља неопходног за обављање задатака у оквирима мандата Црвеног крста: служба тражења, обезбеђивање опреме за смештај, обезбеђивање основних хигијенских услова смештаја и одржавања личне хигијене, обезбеђивање хране и хигијенских средстава за кориснике и

У вежби „Црквенац 2019.“ учествовали су волонтера и запослени Црвеног крста Свилајнац и Деспотовац.