Деловање у ванредним ситуацијама “МИЛИВА“ 2017.

Црвени крст Свилајнац учествовао је на цивилној војној вежби која је одржана у Миливи 18. јула 2017.године. Тема вежбе била је Припрема и увежбавање екипа Црвеног крста за деловање у ванредним приликама. Милива 2017“– је заједничка вежба јединица Црвеног крта Деспотовац и  Црвеног крста Свилајнац.

Задаци екипа Црвеног крста били су:

–       Пружање прве помоћи повређенима и пружање подршке Служби хитне медицинске помоћи у санитетском транспорту,

–       Учешће у спровођењу евакуације почев од места прикупљања угрожених грађана,

–    Подизање шаторског насеља – као привременог смештаја евакуисаних лица у зони збрињавања,

–       Учешће у обезбеђивању одређеног броја особља неопходног за обављање задатака у оквирима мандата Црвеног крста: служба тражења, обезбеђивање опреме за смештај, обезбеђивање основних хигијенских услова смештаја и одржавања личне хигијене, обезбеђивање хране и хигијенских средстава за кориснике и

У вежби „Милива 2017.“ учествовало је 20 волонтера и запослених Црвеног крста Свилајнац и Деспотовац.