ЛЕТОВАЊЕ ДЕЦЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Црвени крст Свилајнац је у сарадњи са Црвеним крстом Србије послаo 35 детета на летовање у трајању од 10 дана у одмаралиште Црвеног крстаСрбије у Баошићу, Република Црна Гора. Деци је обезбеђено бесплатно летовање као и бесплатан превоз.

Црвени крст Свилајнац је децу слао на море у три групе. Прву групу од 6 ученика чинила су деца полазници Допунске школе Црвеногкрста Свилајнац и они су на мору били крајем јуна 2015.године. Другу групу од три детета сачињавала су деца која су корисницици програма Промоција хуманих вредности. Они су на летовању били половином јула 2015. године.

Највећа група деце на мору је била током августа 2015.године и њу су чинила деца корисници Новчане социјалне помоћи. Избор ове групе деце извршио је Центар за социјални рад Свилајнац.