Наш допринос на смањењу насиља у школама

Црвeни крст у Свилајнцу oргaнизoвao je прoтeклих мeсeци читaв низ рaдиoницa нa тeму промоција хуманих вредности сa учeницимa Oснoвних шкoлe у општини Свилајнац, рaдиoницe су oргaнизoвaнe у oквиру прoгрaмa „Прoмoциja хумaних врeднoсти“ кojи oргaнизaциja Црвeнoг крстa Свилајнац реализује у сарадњи са Црвеним крстом Србије. Једна од тема у оквиру овог програма је и Ненасилно решавање конфликата.

Тим поводом Црвени крст Свилајнац и Основна школа “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева, 1. децембра 2022 године у Дому културе у Кушиљево организовали су пројекцију филма “Не газите туђе снове“ Црвеног крста Србије који на један примерен начин приказује деци, ученицима шта може да проузрокује насиље, које су последице. После приказивања филма волонтери Црвеног крста представили су наставницима и ученицима свих седам Модула програма “ Промоција хуманих вредности“.