НАШ ПХВ ТИМ – Црвени крст Свилајнац

Црвени крст Свилајнац, у периоду од 01.-02. новембра 2022. године у просторијама Црвеног крста Свилајнац, организовао је обуку младих волонтера за едукаторе Програма Промоција хуманих вредности Црвеног крста Србије.

На обуци је учествовало 19 волонтера Црвеног крста Свилајнац. Обуку су реализовали старији волонтери Црвеног крста Свилајнац који Програм Промоција хуманих вредности реализују дуже од 4 године и стручни сарадници Црвеног крста Свилајнац.

Током обуке волонтерима су презентовани основни појмови за свих седам тема, односно модула наведеног програма.

Програм обухвата седам тематских области: (1) толеранција, (2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, (3) лични и културални идентитет и поштовање различитости, (4) превазилажење дискриминације и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља путем електронских медија. 

Спроведена је и симулација интерактивних радионица које се реализују у раду са децом.