Нови циклус радионица програма Промоција хуманих вредности у основној школи “Бранко Радичевић“ Седларе, издвојено одељење у Тропоњу

У циљу смањења насиља у школама, од 23.03.2023. године, Основна школа “Бранко Радичевић“ из Седлара и Црвени крст Свилајнац реализују нови циклус програма Промоција хуманих вредности у овој школи у издвојеном одељењу у Тропоњу. Волонтери Црвеног крста Свилајнац започели су још један циклус радионица Перограма Промоција хуманих вредности за ученике ове школе . Овог пута радионице реализујемо за ученике нижих разреда. Ученици ће имати прилику да се у оквиру вршњачке едукације упознају са 7 различита Модула у овиру Програма Промоција хуманих вредности:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна равноправност

– дечија права

– превенција насиља путем електронских медија

Радионице ће бити реализоване до краја школске 2022/2023 школске године.

Захваљујемо се на изузетној сарадњи Основној школи “Бранко Радичевић“ из Седлара.