ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Црвени крст Свилајнац је 12.02.2019. године реализовао обуку из Прве помоћи за запослене. Обуку су реализовали лиценцирани предавачи Црвеног крста Свилајнац. Обука је успешно обављена а полазници обуке су после теоретског и практичног испита добили Уверења о положеном испиту из Прве помоћи. Обука је неопходна на основу Закона о безбедности и заштити на раду, који прописује да је неопходно да најмање 2% запослених има Уверења о завршеној обуци из Прве помоћи.