ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Црвени крст Свилајнац је, 21.03.2014. године реализовао обуку из Прве помоћи за запослене у Српској банци, експозитура Свилајнац, фирми “Kultin moda“ из Свилајнца и грађевинском предузећу “WOOD DOODSCN0002“. Обуку су реализовали лиценцирани предавачи Црвеног крста Свилајнац. Обука је успешно обављена а полазници обуке су после теоретског и практичног испита добили Уверења о положеном испиту из Прве помоћи. Обука је неопходна на основу Закона о безбедности и заштити на раду, који прописује да је неопходно да најмање 2% запослених  има Уверења о завршеној обуци из Прве помоћи.