Обука Прве помоћи за запослене

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду Црвени крст Свилајнац реализује обуку Прве помоћи за све заинтересоване у петак, 21.03.2014.године.

Обука ће бити одржана у просторијама Црвеног крста Свилајнац, са почетком у 10 часова.

Обуку изводе лиценцирани предавачи Црвеног крста Србије по програму и плану Црвеног крста Србије.