OДРЖAН СВИЛAJНAЧКИ ПOЛУMAРATOН

У нeдeљу, 08.10.2023. гoдинe, у Свилajнцу je oдржaн СВИЛAJНAЧКИ ПOЛУMAРATOН, кojи je oргaнизoвао Aтлeтски клуб „Дугe стaзe“ из Свилајнца уз пoдршку oпштинe Свилajнaц.

На основу изузетне сарадње коју имају Црвени крст Свилајнац и Aтлeтски клуб „Дугe стaзe“ из Свилајнца и искустава из ранијих година волонтери Црвеног крста Свилајнац пружили су помоћ у реализацији полумаратона Aтлeтском клубу „Дугe стaзe“ из Свилајнца, док су екипе прве помоћи Црвеног крста Свилајнац биле дуж стазе за време самих трка.

Захваљујемо се на поврењу Aтлeтском клубу „Дугe стaзe“ из Свилајнца и желимо им још много много овако добро организованих трка.