Основна школа “Бранко Радичевић“ СУБОТИЦА “БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА“

Црвени крст Свилајнац активно реализује Програм “Борба против трговине људима“ са различитим циљним групама као што су ученици основих и средњих школа. Највећи акценат се ставља на ученике основних и средњих школа из разлога што са ученицима требна радити да не дођу у било какву кризну ситуацију везану за трговину људима. Информативне радионице се реализују како би ученици били упознати о овом проблему и како би их наши едукатори научили мерама опреза. Жеља нам је да ученике упознамо са потенцијалниом проблемима који се могу јавити на екскурзијама, сезонским пословима или било којим другим местима омогућеним за врбовање жртава. Носиоци овог програма су едуковани млади волонтери Црвеног крста Србије који поседују сертификате едукатора и тренера, које су стекли на националним обукама које је организовао Црвени крст Србије.