Основна школа “ Јован Јовановић Змај“ Свилајнац -Реализоване радионице трећег Модула ПХВ Програма

Волонтери Црвеног крст Свилајнац наставили реализацију радионица трећег Модула програма Промоција хуманих вредности а то је Ненасилно решавање сукоба. Радионице су реализоване у четири групе 15.12.2022. године. Програм Промоција хуманих вредности у Основној школи “ Јован Јовановић Змај“ Свилајнац реализује 9 обучених , младих волонтера.