ПОМОЋ РОМСКОЈ ДЕЦИ У ОБРАЗОВАЊУ

Црвени крст Свилајнац обезбедио и поделио пакете хране и пакете школског прибора за децу полазнике допунске школе Црвеног крста Свилајнац.

За почетак нове школске године 2014-2015 обезбеђене су школске торбе и школски прибор за сву децу која похађају допунску школу а Црвени крст Свилајнац ће исто обезбедити и за ђаке прваке и новоуписане полазнике.

У оквиру Црвеног крста Свилајнац ради допунска школа за децу Рома и децу дригих сиромашних родитеља. Допунска школа је организована у склопу Програма Црвеног крста Србије “Помоћ ромској деци у образовању“.

Допунска школа ради сваког радног дана у времену од 11.00 до 13.15  часова а са децом ради професор разредне наставе. За 22 ученика од певог до четврог разреда, обезбеђена је ужина и школски прибор.

Програм “Помоћи ромској деци у образовању“ има за циљ да се деци поменутих категорија помогне у савладавању градива, обезбеђивању потребног школског прибора и изради домаћих задтака како би иста могла да неметано наставе са школовањем.