Помоћ у кући за стара лица

Помоћ у кући за стара лица, Црвени крст Свилајнац реализује од 2006.године. У протеклом периоду програм је реализован уразличитим фазама и различитом и квантитативном и квалитативном обиму. Програм се реализује по пројектним циклусима, тако да је до 2008.године серфис Помоћ у кући за старе финансирало Министарство рада и социјалне политике а након тог периода главну улогу у финансирању програма преузела је локална самоуправа заједно са Црвеним крстом Свилајнац.

Министарство,рада запошљавања и социјалне политике тренутно само делимично учетвује у укупном финансирању програма Помоћ у кући.

Птрограмсе у 2013.години реализује у 16 месних заједница и граду Свилајнцу за 108 корисника са тенденцијом да се овај број повећа.

Целокупну логистику и рганзацију програма реализује Црвени крст Свилајнац.