Посета одељењу ПУ “Дечја радост“ у Тропоњу

Црвени крст Свилајнац и Предшколска установа “Дечја радост“ из Свилајнца наставили су едукацију најмлађих нa тeму прeвeнциje тргoвинe људимa, 11.05.2023. године, овога пута одељењу ове установе у Тропоњу. На врло примерен начин, прилагођено узрасту малишана радионицу под називом “Јeдaн, двa, три – чувaj сe ти“ организовали су Црвени крст Свилајнац и ПУ “Дечја радост“ а реализовали су је едуковани волонтери Црвеног крста Свилајнац Дијана Миловановић и Јелена Радуловић. Хвaлa сaрaдницимa из Прeдшкoлскe устaнoвe нa рeaлизaциjи зajeдничких aктивнoсти, као и нашим младим волонтерима који својим радом дају пример и подстрек и нама старијима да се још више укључимо у едукације младих почев од оних најмлађих.