Превенција болести зависности

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског значаја.

Црвени крст Свилајнац активно је укључен у реализацију програма превенције болести зависности. 10.децембра 2018. у просторијама Црвеног крста Свилајнац реализоване су радионице за ученике основне школе “Бранко Радичеић“ из Седлара.

Промоција здравих стилова живота и превенција болести зависности на територији Србије, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у погледу ризичног понашања у сваком облику и порасти знања из области превенције  и здравих стилова живота.