ПРОГРАМ “ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ“

Црвени крст Свилајнац у периоду од 09.05.2022. године до 12.05.2022. године уз подршку Црвеног крста Србије реализовао је ПХВ активности у Основној школи “Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца, издвојено одељење у Грабовцу. Програм је реализован за групу од 14 ученика. Са групом су радила 4 едукована млада волонтера и реализована је по једна радионица сваког od 7 Модула.

Пројекат “Промоција хуманих вредности” је један од најзначајнијих пројеката Црвеног крста Свилајнац у раду са младима, а реализује се кроз вршњачку едукацију и интерактивни рад.

Циљ пројекта је смањење насиља међу младима а теме су:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна равноправност

– дечија права

– превенција насиља путем електронских медија

Црвени крст Свилајнац уз помоћ Црвеног крста Србије за потребе програма „Промоција хуманих вредности“ поседује и адекватан едукативни материјал како за кориснике тако и за носиоце Програма, и то приручник „Промоција хуманих вредности”, едукативни календар „За доброту сваки дан је добар дан” и за потребе овог програма едуковано је 10 младих волонтера који раде са децом.