ПРОЈЕКАТ „ВЕЛИКА МОРАВА – РАНИ ОПОРАВАК И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“

ПРОЈЕКАТ „ВЕЛИКА МОРАВА – РАНИ ОПОРАВАК

И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“

 Црвени крст Србије, уз подршку конзорцијума кога предводи Црвени крст Аустрије, помаже породицама које су претрпеле штете од поплава у мају 2014. године, на подручју следећих општина: Пожаревaц, Свилајнaц, Параћин, Трстеник,  Ћићевaц, Ћупријa, Мало Црнићe, Петровaц на Mлави, Великa Планa, и Деспотовaц и то кроз:

Поделу стандардизованих типских сетова за репарацију зидова и исплату финансијске помоћи, у износу од 25,097 РСД на појединачне наменски отворене рачуне корисника код Банке Поштанска штедионица.

Овим путем вас обавештавамо да је потребно да се најкасније до 22.04.2015. године јавите организацији Црвеног крста Свилајнац ради преузимања сета за репарацију зидова и потписивања корисничког споразума. Након тога, потребно је да отворите наменски рачун у Банци Поштанска штедионица у вашем месту како би могли благовремено до затварања пројекта планираног крајем априла 2015. године да преузмете и предвиђени новчани износ.

Помоћ могу преузети сва лица (према доле наведеним критеријумима) која до сада нису преузела сет а имају правоснажна решења о категоризацији на основу којих им se исплаћuje државна помоћ од стране Владине Канцеларије за обнову и помоћ поплављених подручја. Сетови за репарацију зидова се могу преузети до 22.04.2015. године, у времену од 9 до 13 часова, у Црвеном крсту Свилајнац, Краља Петра Првог бб, Свилајнац.

–        Kорисници  Пројекта су искључиво корисници власници оштећених породичних стамбених објеката који до 22. априла 2015. године добију правоснажна решења на основу којих им се исплаћује новчана помоћ Владе РС у складу са Државним програмом обнове (власници оштећених породичних стамбених објеката од 1. до 5. категорије поплављености)

–        Донатори ове помоћи су Аустријски Црвени крст, Аустријска развојна агенција, Швајцарски Црвени крст и организација Комшија у невољи

–        Уместо корисника пројекта, робу (сет материјала и алата ) може преузети и друго лице, уз писмено, оверено овлашћење корисника пројекта, за ову намену или генерално за све активности око поплаве. Овлашћење остаје код Црвеног крста, тако да  исто треба бити копирано и оверено

–        Потписују се 3 примерка признанице и 3 примерака споразума. Текст споразума се може видети испред дистрибутивног места. Један примерак признанице задржава корисник, други остаје у Црвеном крсту Свилајнац, а трећи се шаље Црвеном крсту Србије односно донатору

–        Корисник који се не појави у предвиђеном термину неће моћи накнадно да подигне сет за поправку зидова а самим тим ни новчану донацију, ради тога што је планирано да се овај пројекат заврши 30.04.2015.године.

–        Предуслов за добијање новчане помоћи је преузимање материјалне помоћи односно сета за поправку зидова. Ако неко лице (евентуално) не жели да преузме материјал, не може да очекује ни новчану исплату

–        Расподела новца се врши преко Банке Поштанска штедионица

–        Новоотворени рачуни се отварају и затварају без наплате, исплата донације је без провизије

–        Трансфер новчаних донација се врши Банци Поштанска штедионица од стране Црвеног крста Србије, у року од  15 дана од дана преузимања сетова и потписивања споразума односно до краја априла 2015. године.

–        За уплату новца, односно отварање рачуна, неопходно је да корисник пројекта поседује потписан и оверен  споразум – одобрење  Црвеног крста и личну карту

–        Ако корисник пројекта из оправданог разлога није у могућности да преузме новац, мора се обратити Поштанској штедионици, која ће му дати информацију о томе шта је неопходно тј.  која врста овлашћења је потребна како би неко други у име корисника подигао новац. Црвени крст Србије нема утицаја нити одговорности над процедурама и регулативама које примењује Банка Поштанска штедионица за исплату средстава овлашћеним лицима корисника пројекта

–        Уплаћена донација на рачун корисника мора се у целости преузети без остављања било које суме на рачуну. Црвени крст Србије не гарантује приступ преосталим средствима на рачуну након подизања делимичног износа уплаћене донације.

Молимо све поплављене породице које до сада нису подигле сетове да се јаве Црвеном крсту Свилајнац у заказано време.