ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

               

У школској 2016/2017 програм ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ  реализован је у 4 основне школе, за 128 ученика четвртог разреда, у  7 група ( 5 ромска  детета). Завршена је комплетна реализација програма. Програм је реализовало 24 млада волонтера, док је у програм укључено 15 просветна радника. У четири основне школе:

  • Основна школа “J.J.Змај“ Свилајнац у четири групе за 83 ученика
  • Основна школа “Бранко Радичевић “ Седларе у једној групи за 18 ученика
  • Основна школа “Вожд Карађорђе“  Kушиљеву у једној групи за 19 ученика
  • Основна школа “Стеван Синђелић “ Војска у једној групи за 8 ученика