ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац успешно су завршили циклус реализације програма Промоција хуманих вредности у школској 2016/2017 години. Програм се реализовао у све четири основне школе на територији општине Свилајнац.

Након реализације програма ПХВ за ученике 4. разреда основних школа млади волонтери Црвеног крста Свилајнац програм реализују за полазнике Заједничког програма за инклузију и Подршке у учењу деци Рома и деци других сиромашних родитеља коју спроводи Црвени крст Свилајнац. У реализацију радионица у Црвеном крсту укључено је 21 дете које похађа програм Подршка у учењу у оквиру ЗПИ и са децом раде4 млада волонтера. За два месеца реализациће обрадиће свих 7 Модула прогарама ПХВ.

У програму Промоција хуманих вредности било је укључено  у овом периоду 149 детета у 4 основне школе. Са децом су радила 24 млада волонтера едукатора  у 8 група у којима се спроводио програм. Укупно су реализоване 154 радионице и све радионице су млади волонтери реализовали у своје слободно време.

Циљну групу програма чине ученици узраста између 8 и 14 година, а крајњи корисници су деца и млади који припадају мањинским групама у Србији, са посебним нагласком на популацију ромске националне мањине и децу са сметњама у развоју. Програм се претежно спроводи у основним школама, а обухват се проширује реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја.

Програм обухвата седам тематских области: (1) толеранција, (2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, (3) лични и културални идентитет и поштовање различитости, (4) превазилажење дискриминације и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља путем електронских медија.

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.

Реализују га млади волонтери Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима који су заједно похађали одговарајући програм обуке. Методологија рада са ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која се изводи интерактивно у мањим групама.