ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац успешно су започели нови циклус радионица програма Промоција хуманих вредности у школској 2018/2019 години. Програм се реализује за ученике 5. и 6. разреда Основне школе “Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу. У реализацију радионица у Црвеном крсту укључено је 25 младих волонтера. За два месеца реализације обрадиће се свих 7  Модула прогарама ПХВ.

У програм Промоција хуманих вредности биће укупно укључено 300 ученика ове основне школе у 12 различитих група. Са децом ће радити 25 млада волонтера едукатора  и укупно ће бити реализоване 84 радионице.Програм Промоција хуманих вредности се претежно спроводи у основним школама, а обухват се проширује реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја. Програм обухвата седам тематских области: (1) толеранција, (2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, (3) лични и културални идентитет и поштовање различитости, (4) превазилажење дискриминације и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља путем електронских медија.

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.

Реализују га млади волонтери Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима који су заједно похађали одговарајући програм обуке. Методологија рада са ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која се изводи интерактивно у мањим групама.