Школа подмладка

Школе подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности. Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац реализовали су, 20.05.2021. године, првзу Школу подпладка Црвеног крста у 2021. години и имају намеру да до краја фодине реализују још једну овакву школу.

Концепт Школе подмлатка обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст, указивање прве помоћи, реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција хуманих вредности, превенција трговине људима, и промоција здравијих животних стилова.