Унапређивање рада са волонтерима ангажованим у несрећама

29. и 30. јуна 2021. године, у Црвеном крсту Деспотовац организован је семинар за волонтере Црвеног крста Деспотовац у организацији волонтера и стручних сарадника из Црвеног крста Свилајнац који су носиоци програма. У оквиру пројекта „Унапређивање рада са волонтерима ангажованим у несрећама“, планирано је организовање обуке професионалаца и волонтера из 27 организација Црвеног крста да својим залагањима и постигнутим резултатима могу бити пример другим организацијама Црвеног крста у програмским активностима које се односе на припрему и деловање у несрећама и неговање рада са волонтерима.

ПРЕГЛЕД ТЕМА:

• Етички кодекс за волонтере и запослене у ЦК

• Правилник о организовању и деловању младих ЦКС

• Стратегија за младе ЦКС

• Политика заштите деце ЦКС

• Увод у волонтерски менаџмент (планирање програма и регрутација волонтера

• Лидерство и координација

• Вештине комуникације

• Тимски рад

• Рад са осетљивим групама и радионичарски рад

• Управљање волонтерима у несрећама

Семинар је веома значајан за волонтере који активно и одговорно волонтирају у организацији Црвеног крста. Велико ХВАЛА нашим колегама, пријатељима, другарима из Црвеног крста Деспотовац.